Simbolični orkesterSimbolični orkester izvaja evropsko glasbo brez zgodovinskih, geografskih ali ideoloških meja. Smo skupina večinoma klasično izobraženih glasbenikov, ki z entuziazmom vodimo Simbolični orkester. Spoznavamo raznoliko Evropsko glasbo. Raznolikost dojemamo v zgodovinskem, geografskem, socialnem merilu. Ob tem spoznavamo znanja in se učimo spretnosti, ki niso del javo izobraževalnega sistema v Sloveniji. Nenehno se izobražujemo na različnih glasbenih področjih in tudi sami pišemo večino glasbe, ki jo izvajamo. Učimo se od mojstrov srbske romske glasbe, skandinavskih 'fidlerjev', Irskih prijateljev, jazz skladateljev, klasičnih umetnikov in od vseh mimoidočih.