Matej Pečenik

Do Ženskega Srca 60x60.JPG

Slikarstvo Mateja Pečenika je motivno pestro, likovna vizualizacija idej in vsebinskih vzgibov pa slogovno raznolika in razpeta med rešitvami, ki pripadajo tako realizmu kot različnim stopnjam reduciranj, stiliziranj in modificiranj. Avtor je namreč raziskovalec in hkrati slikar impulza, ki se odziva na hipne ustvarjalne izzive in jim dosledno sledi. Prav ti so posebna draž njegovega kreativnega delovanja. Zaznamujejo ga s sproščenostjo in igrivostjo ter mu dajejo svežino.

V pestrem likovnem dogajanju v ospredje vselej znova prihaja odlična risba in samosvoja koloristična interpretacija. V množici neponovljivih kreativnih dosežkov pa izstopa še ena slikarjeva afiniteta in hkrati kvaliteta – to je figura. Ta ima pogosto tudi portretne značilnosti, ki jih avtor uresničuje z neomajnim, ekspresivno naravnanim likovnim temperamentom.

V širokih, odločnih, vehementnih barvnih sledeh, v subjektivnem kolorističnem obravnavanju, polnem drznih barvnih soočanj, in veščem ustvarjanju risarskih armatur je čutiti slikarjevo eruptivnost, njegovo nezadržno željo izživeti čustveni naboj in vdahniti sliki razpoloženje. Vse je tako rekoč že odkrito, a Matej Pečenik enigmatični svet likovne umetnosti neutrudno na novo odkriva in žlahtni z osebnimi doživetji, vselej novimi, enkratnimi in neponovljivimi, povezanimi v dinamično dogajanje odprtih kompozicijskih zasnov.

Anamarija Stibilj Šajn