Evemirei

Eva Jurgec:  oboa, klj. flavte
Mirela Rihtar: violončelo

Mirela Rihtar in Eva Jurgec sta akademski glasbenici in pedagoginji, ki vduu raziskujeta glasbene podobe različnih zgodovinskih obdobij evropskeglasbene zgodovine. Skozi priredbe za neobičajno zasedbo poustvarjatavzdušje glasbenih stilov, za katera so značilne raznolike izvajalske praksein zanimive zvočne slike.