Borut Grce - Brut

goldfish_bowl_2_PB124992_2012.jpg

Borut Grce – Brut je najprej odličen fotograf, za katerega je fotografski posnetek dokument časa, prostora, ljudi, dogajanja, trenutka v svoji večplastni, kompleksni dimenziji. Vselej pa mu je tudi način izražanja, razkrivanja osebnega odnosa do vizualne stvarnosti, ki prinaša na eni strani sporočilo, po drugi pa likovno prepričljivost.

A avtor gre še naprej. V računalniku namreč vidi možnost simulacije svojih »svetlobnih zapisov«, svojega ustvarjalnega duha, svojih izvirnih idej in prenos vsega tega v novo vizualno nazorno stanje. Računalnik mu je pomočnik, ki mu omogoča prevajanje motivne snovi v večplastno, realno podobo, svojstveno in likovno zanimivo.

Dela Boruta Grceta – Bruta so prave vizualne senzacije, ki razkrivajo, da avtor odlično obvlada tehniko in tehnologijo, a da so vendarle vse njegove stvaritve ustvarjene na likovni način, da jih na poti njihovega novega medijskega oživljanja spremlja izostreno likovno razmišljanje avtorja samega. Njegov pristop je namreč vedno izrazito slikarski, saj je mojster barve in prostora, svetlob, linij in oblik, struktur, tekstur in kompozicij. V njegovih nakopičenih teksturah podob, v njihovih prepletih, prekrivanjih in domiselno insciniranih prizorih se reflektira njegovo umetniško zrenje, začutimo podobo kot medij, ki živi svobodo ideje, postavljene na trdne likovne temelje.

Izrazit slikarski občutek ga spremlja in zaznamuje njegovo delovanje na področju fotografije, foto-grafike in na področju ustvarjanja digitalnih kolažev. Prav slednje od njega še posebej zahteva premišljenost in domišljenost ter estetsko dovršeno likovnost. Sestavljanje fotografskih kolažev mora biti vpeto v okvire likovne sintakse, vsebovati mora precizno kontrolo detajlov, raziskovanje odnosov in celotne podobe, skrb za kompozicijo, barvne in tonske vrednosti, prostorske iluzije, ostrine, konstrukcije pogledov in kompozicije nasploh. Kolažni »konglomerat« mora še vedno slediti zastavljeni avtorjevi ideji ter ohraniti reprezentativno jasnost.

Borut Grce – Brut dokazuje, da je celotna njegova ustvarjalnost sinteza izostrenih pogledov in občutkov, podrejenih raziskovanju enigmatičnega likovnega sveta. Vsi njegovi prijemi so namreč likovno osmišljeni, njegove predstave pa domujejo daleč nad sorodnimi prizadevanji posameznikov, daleč nad rezultati, ki izvirajo zgolj iz tehnično-tehnoloških zmožnosti sodobnega digitalno opremljenega sveta.

Anamarija Stibilj Šajn
umetnostna zgodovinarka in samostojna likovna kritičarka