VESNA ARKODiplomirana slikarka Vesna Arko se v svojem najnovejšem ciklu del še posebej posveča drobnim motivnim fascinacijam, ki jih iz mikro pojavnosti spreminja v makro akterje dogajanje ter z njimi povsem obvladuje slikovni oder. Njen slikarski nagovor je izčiščen, razbremenjen gostobesednega pripovedovanja in fokusiran na željen segment. Povečava izbranega fragmenta, premišljena umestitev na slikovno polje in skrbna izslikanost daje njenim delom reprezentativno jasnost. Z uporabo oljne slikarske tehnike avtorica dosega tako eksaktnost kot mehkobo, ob tem pa razkriva svoj izostren koloristični občutek. S premišljeno pozicionirano, fino potezo nanaša skrbno izbran asortiman barv, ki jih z občutenim tonskim razpiranjem posameznih barvnih imenovalcev in z iskanjem zahtevnih nians, z raziskovanjem senc in osvetljav, z občutkom za ploskev in za plastično oblikovanje ter za vzpostavitev materialne snovnosti vodi v uravnoteženo kompozicijsko celoto. Izrazita artikulacija daje celoti estetsko naravnanost, drobni elementi naravnega okolja pa postanejo veličastni likovni pričevalci o njem.

Vesna Arko se vselej znova vrača v realno pokrajino, k Cerkniškemu in Planinskemu polju (jezeru), k tema dvema naravnima fenomenoma, ki jo vodita tudi na pot spominov. Njene stvarne podobe pa pridobivajo globlji in več pomenski zven. Ta pripada naravnemu okolju, njegovim danostim in stanjem, vendar je v posameznih segmentih slutiti izrazito simbolistično »ozadje«. Z barvno in oblikovno dovršenostjo pripovedno-izpovednih elementov avtorica potuje tudi vedno novim izzivom naproti. Ti jo iz resničnosti usmerjajo v nadrealistične inscinacije motivne snovi. S tem prestopa v sfere tistih likovnih zanimanj, ki so med slovenskimi avtorji našli le redke ustvarjalne odmeve (Stane Kregar, Štefan Planinc, Lojze Adamlje). Elementi so po večini stvarni, a v spokojni, mirni, minimalistično obravnavani, irealni pokrajini, pridobijo vzvišen pridih ter vzpostavljajo metafizično, domišljijsko vzdušje, ki preplavlja celoto in priča o tem, da avtorica poudarja refleksijo časa, prostora in prizorov ter na avtorsko intimističen način prestopa v surrealna območja. S tem se dotika nove, simbolne, metaforične ali asociativne izraznosti. Na ustvarjalnem potovanju od realnega v irealno pa Vesna Arko izpričuje izjemno slikarsko senzibiliteto, občutek za detajl in celoto, kot tudi za sporočilno vrednost naslikanega.

Anamarija Stibilj Šajn