Večer dveh Tomažev

Večer poezije ob glasbeni spremljavi, ki ga organizira mlada in uspešna slovenska igralka Vanja Plut.

Tomaž Pengov (kitarist in vokalistka),

Tomaž Šalamun ( igralka oz. igralec).